Cyfrowa radiologia
        po polsku

Oprogramowanie

error Nowy produkt rsr" zapraszamy do odwiedzenia strony rsr2.pl

Archimedic-RSR - Stacja przeglądowo-opisowa obrazów medycznych

Program RSR służy do przeglądania obrazów medycznych istniejących w sieci obrazowej PACS jako pliki w formacie DICOM.
Jest dedykowany do przeglądania obrazów radiologii klasycznej (CR, DR), a jego obsługa wzorowana jest na pracy radiologa z negatoskopem.
Umożliwia opisywanie badań i łączenie opisu z odnośnymi obrazami badania.
Zawiera narzędzia niezbędne do obróbki obrazu.
Oprogramowanie działa pod systemem Windows.

Specyfikacja:
  • Odczytywane formaty plików: DICOM
  • Zapisywane formaty plików: DICOM, BMP, TIFF, JPEG
  • Ilość jednocześnie wyświetlanych obrazów: dowolna, od 1 do 1000. Ilość stosowana w praktyce zależy od rozdzielczości monitora, pamięci i specyfiki obrazów.
  • Swobodne rozmieszczanie obrazów na ekranie.
  • Możliwość przesuwania obrazów w dowolne miejsca ekranu.
  • Wydruk zdjęć na filmach (na drukarkach DICOM) oraz nagrywanie płyt CD z badaniem pacjenta.

Archimedic - Stacja techników RTG

Program służy do przeglądania obrazów medycznych istniejących w sieci obrazowej jako pliki w
formacie DICOM.
Umożliwia wykonywanie wydruków zdjęć na filmach (na drukarkach DICOM) oraz nagrywanie płyt CD z badaniem pacjenta.
Wersja współpracująca ze skanerem CR typu Kodak POC stanowi jednocześnie interfejs skanera.

Archimedic - Stacja rejestracji RTG

Program umożliwia przygotowywanie listy oczekujących badań (DICOM Worklist), do pobrania przez urządzenia obrazujące (RTG, TK, MR, itp.).
Stacja rejestracji RTG wykorzystuje lokalną bazę danych pacjentów, badań i opisów, a także umożliwia współpracę sieci PACS z systemem RIS.
Zawiera narzędzie do nagrywania płyt CD z badaniem pacjenta.

Archimedic RSRL – Przeglądarka

Program służy do przeglądania obrazów medycznych nagranych na płytach CD lub nośnikach USB.
Stosowany jest również do oglądania obrazów dystrybuowanych na oddziały szpitalne.
infoPrzeglądarkę w wersji do użytku osobistego wraz z instrukcją obsługi i przykładowymi zdjęciami oraz badaniami można pobrać bezpłatnie tutaj:
Przeglądarka Archimedic RSRL - instalator (.exe) lub archiwum (.zip)

Serwer obrazów Archimedic-DicomSCP

Jest to serwer obrazów DICOM. Realizuje też dodatkowe, niestandardowe funkcje związane z systemem obrazowania.
Napisany jest w języku Java, dlatego można go instalować pod systemem operacyjnym Windows lub Linux.

Serwer realizuje nastepujące serwisy standardu DICOM 3.0:
  • Store SCP
  • Query/Retrieve SCP
  • Worklist SCP
  • Storage Commitment SCP
Dodatkowo można skonfigurować automatyczne odsyłanie obrazów do innego serwera (lub wielu serwerów) DICOM.

Serwer obrazów współpracuje z bazą danych SQL.
Ten serwer może być zastosowany do dystrybucji obrazów w szpitalu – nie tylko poprzez DICOM Query/Retrieve, lecz również poprzez mechanizm systemu Archimedic, który zapewnia szybszy i prostszy dostęp do obrazów.

Serwer DicomSCP umożliwia również przechowywanie opisów badań wykonanych na stacji przeglądowej Archimedic-RSR.
Opisy te są pobierane wraz z obrazami danego badania.

Raporty Strukturalne

Raporty Strukturalne (Dicom Structured Reports) powstają na konsoli opisowej podczas wykonywania pomiarów lub opisu badania. Są elementem badania (Study) i oprócz danych związanych z pacjentem i samym badaniem zawierają wyniki wykonywanych pomiarów. Raport Strukturalny jest zapisywany jako plik w standardzie Dicom i po wysłaniu go do sieci PACS może być odczytywany na innych konsolach.
W chwili obecnej wykorzystanie Raportów Strukturalnych jest - przynajmniej w Polsce - ograniczone; konsole zdolne do ich odczytywania i prawidłowej interpretacji nie są rozpowszechnione - a szkoda, gdyż informacja zapisana w Raportach Strukturalnych pozostanie niewykorzystana jeżeli nie zostanie "ręcznie" wpisana do opisu badania.

Urządzeniami powszechnie stosowanymi, generującymi Raporty Strukturalne, są ultrasonografy.
Jak wiadomo w aparatach USG (zwłaszcza kardiologicznych i ginekologicznych) wiele pomiarów lekarz przeprowadza na konsoli podczas lub bezpośrednio po wykonaniu badania.
Zmierzone wielkości zapisywane są w określonych miejscach Raportu Strukturalnego.
Raport Strukturalny może być następnie oglądany na konsoli USG, można też go wydrukować. Jednakże wydruk taki jest zwykle mało użyteczny, gdyż nie można go skonfigurować odpowiednio do wymagań użytkownika; poza tym nie używa polskiej terminologii. W związku z tym użytkownicy zmuszeni są do "ręcznego" przepisywania zmierzonych wielkości do odpowiednich rubryk Opisu Badania USG.

Przykładowy Raport Strukturalny który można wydrukować bezpośrednio z USG, zawiera wiele danych niewykorzystywanych przez lekarza, dlatego składa się on z wielu stron, a wyszukanie interesujących danych zajmuje czas.

Nasze rozwiązanie umożliwia zapisanie pliku Structured Report w komputerze klasy PC (Windows lub Linux) i odczytanie go programem Open Office Writer jako Opis Badania USG w ten sposób, że zmierzone parametry wpisywane są w odpowiednie rubryki przygotowanego formularza.
Konfiguracja (wygląd, terminologia, użyte parametry) formularza Opisu Badania USG uzgadniane są z użytkownikiem.
Tak przygotowany formularz jest następnie uzupełniany przez lekarza o opis medyczny i ewentualne komentarze do poszczególnych parametrów.


Chętnie odpowiemy na Państwa pytania na temat systemu Archimedic, prosimy o kontakt
© 2015 IM s.c. Valid XHTML 1.1 Valid XHTML 1.1